MEPAL | מפאל

בשנת 50 התחלנו לייצר מוצרי פלסטיק חכמים לאחסון מזון. כך היינו נוכחים ברגעים יפים רבים. כי העיצובים שלנו הם נצחיים. האם ידעת שכלי האוכל הבסיסיים קיימים מאז 1976? ומי יודע, אולי אפילו לקחתם את קופסת הצהריים שלנו לבית הספר? ואולי הילד שלך? סדרת בית הספר קיימת כבר 30 שנה!